Quan Lộc
 
 
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Thiên thọ Bệnh
Phúc đức  
   
   
   
   
   
83
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Điếu khách
Thiên Phúc Suy
Tấu thư Thiên Sát
   
   
   
   
   
73
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tả phù Quả tú
Hữu bật Trực phù
Hồng loan Địa không
Quan sách Nguyệt Sát
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá quyền  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
63
Tật Ách
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Lâm quan Thái tuế
  Tiểu hao
  Âm Sát
   
   
   
   
   
53
Điền Trạch
(V) Thái dương
 
Thiên y Thiên la
Hoa cái Thiên riêu
Hỷ thần Bạch hổ
Đường phù Tử
   
   
   
   
   
93
Sửu Hợi Tuất
  maibom

Sinh lúc 07:20
Thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 1992
Giờ Thìn ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tài Bạch (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Đào hoa Phá toái
Thiên tài Thiên không
Thiên trù Đẩu quân
Thiêu dương Quan đái
Thanh long  
   
   
   
   
43
Phúc Đức TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên khôi Bênh phù
Long Đức Mộ
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
103
Tử Tức TUẦN
(M) Thái âm
 
Thai phụ Thiên khốc
Thiên quan Địa võng
Địa giải Hỏa tinh
Lực sĩ Tang môn
  Đà la
  Mộc dục
   
   
   
33
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tam thai Thiên hư
Thiên quý Linh tinh
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Tuyệt
Văn tinh  
Hoá lộc  
   
   
113
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
  Thai
   
   
   
   
   
   
3
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Bát tọa Thiên hình
Ân quang Quan phù
Long trì Quan phủ
Dưỡng Kình dương
   
   
   
   
   
13
Phu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên giải Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
23

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của maibom