Phụ Mẫu
(M) Thái dương
 
Hữu bật Cô thần
Phong cáo Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
115
Phúc Đức
(M) Phá Quân
 
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Tang môn
Thiên y Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Dưỡng Thiên Sát
   
   
   
105
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Phục binh
Bát tọa Thai
Văn khúc Hoá kỵ
Văn xương Nguyệt Sát
Thiên việt  
Thiếu âm  
   
   
95
Quan Lộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Long trì Quan phù
Thiên tài Đại hao
Văn tinh Tuyệt
  Địa không
   
   
   
   
85
Mệnh
(M) Vũ khúc
 
Ân quang Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
  Âm Sát
   
   
   
5
Dậu Thân Mùi Ngọ
  mabu

Sinh lúc 05:30
Thứ Sáu ngày 5 tháng 8 năm 1988
Giờ Mão ngày 23 tháng 6 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
(M) Thái âm
 
Tả phù Thiên thương
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Mộ
Hoá quyền  
   
   
   
75
Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
   
15
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(V) Tham lang
 
Thiên quý Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Hoá lộc Tuế phá
Đường phù Tử
   
   
   
   
65
Phu
(M) Thất sát
 
Thiên thọ Thiên khốc
Thiên mã Thiên hình
Lâm quan Điếu khách
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Địa kiếp
   
   
25
Tử Tức TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Thiên giải Linh tinh
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Địa giải Bạch hổ
Tấu thư Suy
   
   
   
   
   
   
45
Tật Ách TUẦN
(D) Cự môn
 
Hồng loan Thiên sứ
Long Đức Hỏa tinh
  Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của mabu