Tật Ách TRIỆT
 
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên quan Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Hỏa tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Bệnh
73
Tài Bạch
(D) Thiên cơ
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Kình dương
Địa giải Tử
Lực sĩ Thiên Sát
Hoá quyền  
   
83
Tử Tức
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Lưu hà
Văn xương Linh tinh
Thiên giải Mộ
Thiếu âm Nguyệt Sát
Thanh long  
Hoá khoa  
93
Thê
 
 
Long trì Thiên hình
Thiên thọ Quan phù
Văn tinh Đẩu quân
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa không
103
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên la
Hoa cái Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Âm Sát
63
Hợi Sửu Dần
  le hong khanh

Giờ Mão ngày 20 tháng 12 năm Bính Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Tử phù
Thiên việt Thai
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Tướng quân  
   
113
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Thiên thương
Quan sách Trực phù
Đế vượng Phục binh
   
   
   
53
Mệnh
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên hư
Tấu thư Địa võng
Dưỡng Tuế phá
Đường phù  
   
   
3
Quan Lộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên tài Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Đại hao
Hoá lộc Địa kiếp
   
   
43
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Quả tú
Thiên quý Phá toái
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Quan đái
Quốc ấn  
   
33
Phúc Đức TUẦN
(V) Cự môn
 
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên y Bạch hổ
Thiên trù Mộc dục
Hỷ thần  
   
   
23
Phụ Mẫu
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Phi liêm
Thiên khôi Hoá kỵ
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
   
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của le hong khanh