Tật Ách
 
 
Thiên y Thiên sứ
Quan sách Thiên riêu
Trường sinh Phá toái
  Trực phù
  Đại hao
   
   
75
Tài Bạch TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Thái tuế
Ân quang Phục binh
Thiên việt Mộc dục
Thiên Phúc Âm Sát
   
   
   
85
Tử Tức TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiêu dương Linh tinh
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa kiếp
   
95
Thê
 
 
Tả phù Cô thần
Thiên quý Tang môn
Thiên thọ  
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
105
Thiên Di
(V) Thái dương
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên tài Điếu khách
Dưỡng Bênh phù
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
65
Mùi Thân Dậu Tuất
  lưu văn ngọc

Sinh lúc 16:00
Thứ Ba ngày 29 tháng 5 năm 1990
Giờ Thân ngày 6 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Hồng loan Hỏa tinh
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
115
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Thai
Phúc đức Địa không
Hỷ thần  
Hoá quyền  
   
55
Mệnh TUẦN
(M) Thái âm
 
Phong cáo Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Đẩu quân
Thanh long Suy
Hoá khoa  
   
   
5
Quan Lộc (THÂN)
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn xương Bạch hổ
Thai phụ Phi liêm
Thiên khôi Tuyệt
Thiên trù Hoá kỵ
   
   
   
45
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Thiên hình
Bát tọa Mộ
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
35
Phúc Đức
(V) Cự môn
 
Văn khúc Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
Tướng quân Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
   
25
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Tiểu hao
Địa giải Bệnh
   
   
   
15

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của lưu văn ngọc