Huynh Đệ
(D) Thiên tướng
 
Hồng loan Tiểu hao
Thiên trù  
Văn tinh  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
115
Mệnh
(M) Thiên lương
 
Tướng quân Bạch hổ
  Đẩu quân
  Mộc dục
   
   
   
   
5
Phụ Mẫu
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Linh tinh
Địa giải Quan đái
Phúc đức Địa kiếp
Tấu thư  
Hoá lộc  
Đường phù  
15
Phúc Đức TUẦN+TRIỆT
 
 
Thiên việt Thiên khốc
Thiên thọ Điếu khách
Thiên mã Phi liêm
Thiên giải  
Lâm quan  
   
   
25
Thê
(H) Cự môn
 
Tả phù Thiên hư
Thiên quý Thiên la
Thiên tài Tuế phá
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
105
Hợi Sửu Dần
  lê việt tân

Sinh lúc 16:30
Thứ Năm ngày 3 tháng 3 năm 1994
Giờ Thân ngày 22 tháng 1 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 27 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
 
 
Thiên Phúc Thiên hình
Quan sách Lưu hà
Hỷ thần Hỏa tinh
Đế vượng Trực phù
   
   
   
35
Tử Tức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Kình dương
Lực sĩ Thai
  Địa không
   
   
   
95
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Địa võng
Ân quang Thái tuế
Phong cáo Bênh phù
Hoa cái Suy
Quốc ấn  
   
   
45
Tài Bạch
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Văn xương Quan phù
Thai phụ Tuyệt
Long trì Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
85
Tật Ách
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Thiếu âm Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Nguyệt Sát
75
Thiên Di
(H) Thái dương
 
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Phục binh
Giải thần Tử
Thiên khôi Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
65
Nô Bộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên hỷ Thiên thương
Thiêu dương Cô thần
Hoá quyền Kiếp sát
Hoá khoa Thiên không
  Đại hao
  Bệnh
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của lê việt tân