Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Ân quang Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
   
46
Tử Tức
(V) Cự môn
 
Văn xương Tiểu hao
Phong cáo Quan đái
Thiên việt Hoá kỵ
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên tài  
Thiên trù  
Địa giải  
Phúc đức  
Hoá lộc  
36
Thê
(D) Thiên tướng
 
Thiên giải Quả tú
Thanh long Điếu khách
  Mộc dục
  Địa không
   
   
   
   
   
   
   
26
Huynh Đệ
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn khúc Thiên hình
Quan sách Trực phù
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
   
16
Tật Ách TRIỆT
(H) Thái âm
 
Long Đức Thiên sứ
Tấu thư Thiên la
Đế vượng Lưu hà
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
56
Mùi Thân Dậu Tuất
  lê văn dũng

Sinh lúc 07:05
Thứ Ba ngày 19 tháng 1 năm 1982
Giờ Thìn ngày 25 tháng 12 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên quý Thiên khốc
Thiên quan Thái tuế
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
   
   
   
6
Thiên Di
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên hư
Tam thai Tuế phá
  Phi liêm
  Suy
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
66
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
 
Thai phụ Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Hoá quyền Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
   
   
116
Nô Bộc
 
 
Thiên khôi Thiên thương
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên thọ Linh tinh
Hỷ thần Tử phù
Đường phù Đẩu quân
  Bệnh
   
   
   
   
   
76
Quan Lộc TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Long trì Quan phù
Phượng cát Bênh phù
Giải thần Tử
Hoa cái  
   
   
   
   
   
   
   
86
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Đại hao
Văn tinh Mộ
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
   
   
96
Phúc Đức
 
 
Hữu bật Cô thần
Bát tọa Hỏa tinh
Thiên mã Tang môn
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
   
   
   
106

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của lê văn dũng