Tài Bạch (THÂN)
(M) Thái dương
 
Thiên đức Kiếp sát
Thiên tài Đại hao
Phúc đức  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
82
Tử Tức TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Văn xương Linh tinh
Ân quang Hỏa tinh
Phong cáo Điếu khách
Thiên việt Phục binh
Thiên Phúc Thiên Sát
Địa giải  
Đế vượng  
92
Thê TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Hồng loan Quả tú
Thiên giải Trực phù
Quan sách Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Địa không
  Nguyệt Sát
102
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Văn khúc Thiên hình
Thiên quý Thái tuế
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
   
112
Tật Ách
(M) Vũ khúc
 
Tam thai Thiên sứ
Hoa cái Thiên la
Hoá quyền Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
  Âm Sát
   
72
Mão Thìn Tị Ngọ
  lê văn dũng

Sinh lúc 07:05
Thứ Hai ngày 19 tháng 1 năm 1981
Giờ Thìn ngày 14 tháng 12 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh
(M) Thái âm
 
Đào hoa Phá toái
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Kình dương
Hoá khoa Tử
   
   
   
2
Thiên Di
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Lưu hà
Long Đức Mộc dục
Hỷ thần Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
   
   
62
Phụ Mẫu
(V) Tham lang
 
Bát tọa Thiên khốc
Thai phụ Địa võng
Thanh long Tang môn
  Mộ
   
   
   
12
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Thiên hư
Thiên khôi Tuế phá
Thiên mã Phi liêm
Thiên trù  
Trường sinh  
   
52
Quan Lộc TUẦN
(D) Thiên lương
 
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Đẩu quân
Thiên thọ  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
42
Điền Trạch TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Long trì Thiên riêu
Thiên y Quan phù
Tướng quân Thai
   
   
   
   
32
Phúc Đức
(D) Cự môn
 
Hữu bật Cô thần
Thiên quan Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
Thiếu âm  
   
   
   
22

Lá số Tử vi của lê văn dũng