Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên tài Bệnh
Thiên mã  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
53
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
Ân quang Hỏa tinh
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Tiểu hao
Địa giải Suy
Quan sách  
   
   
43
Tử Tức
 
 
Văn khúc Thái tuế
Văn xương Hoá kỵ
Hoa cái  
Thiên giải  
Thanh long  
Đế vượng  
Hoá khoa  
33
Thê
(V) Liêm Trinh
 
Thiên quý Cô thần
Hồng loan Thiên hình
Thiêu dương Kiếp sát
Lực sĩ Thiên không
Lâm quan Đà la
  Địa không
   
23
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên đức Thiên la
Phúc đức Quả tú
Tấu thư Lưu hà
  Tử
  Âm Sát
   
   
63
Hợi Sửu Dần
  ky dong

Sinh lúc 06:00
Chủ Nhật ngày 5 tháng 1 năm 1992
Giờ Mão ngày 1 tháng 12 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ
 
 
Thai phụ Tang môn
Thiên quan Quan đái
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
   
   
   
13
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tả phù Thiên thương
Tam thai Bạch hổ
Phượng cát Phi liêm
Giải thần Mộ
Hoá lộc  
   
   
73
Mệnh TUẦN
(D) Phá Quân
 
Thiếu âm Địa võng
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
3
Quan Lộc
(D) Tham lang
 
Thiên khôi Tuyệt
Thiên hỷ Địa kiếp
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
83
Điền Trạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hoá quyền Thiên hư
  Phá toái
  Linh tinh
  Tuế phá
  Bênh phù
  Thai
   
93
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Nguyệt đức Thiên riêu
Đào hoa Tử phù
Thiên y Đại hao
Văn tinh  
Dưỡng  
   
   
103
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên khốc
Bát tọa Quan phù
Long trì Đẩu quân
Thiên thọ Phục binh
Trường sinh  
   
   
113

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của ky dong