Tật Ách
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Nguyệt đức Thiên sứ
Thiên trù Phá toái
Văn tinh Kiếp sát
Lâm quan Tử phù
  Đại hao
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
56
Tài Bạch
 
 
Tả phù Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
   
46
Tử Tức
 
 
Ân quang Mộc dục
Thiên quý Nguyệt Sát
Thiên quan  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
   
36
Phu TRIỆT
 
 
Hữu bật Hỏa tinh
Phong cáo Bạch hổ
Thiên việt Phi liêm
Trường sinh  
   
   
   
   
   
   
26
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Bát tọa Thiên la
Văn xương Linh tinh
Long trì Quan phù
Hoa cái Đẩu quân
Đế vượng Phục binh
   
   
   
   
   
66
Tị Thìn Mão Dần
  kity

Sinh lúc 11:45
Chủ Nhật ngày 29 tháng 4 năm 1984
Giờ Ngọ ngày 29 tháng 3 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Địa giải  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
16
Nô Bộc
(H) Thiên tướng
 
Hồng loan Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Quan phủ
  Kình dương
  Suy
   
   
   
   
   
76
Mệnh (THÂN) TUẦN
 
 
Tam thai Địa võng
Văn khúc Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Thai
Thiên tài Âm Sát
Thiên thọ  
Thiên giải  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
6
Quan Lộc
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
   
86
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
Hoá khoa Tử
   
   
   
   
   
   
   
96
Phúc Đức
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thai phụ Thái tuế
Thiên khôi Mộ
Thanh long  
   
   
   
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Quan sách Thiên hình
  Trực phù
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
   
   
116

Lá số Tử vi của kity