Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Lưu Thiên Khốc
Tấu thư Lưu Đà La
Trường sinh  
Đường phù  
   
5
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Hỏa tinh
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Mộc dục
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
15
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hoa cái Thiên khốc
Địa giải Bạch hổ
Hỷ thần Quan đái
Hoá khoa Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
   
25
Điền Trạch
(D) Tham lang
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên đức Đẩu quân
Thiên giải Bênh phù
Phúc đức Địa kiếp
Lâm quan Hoá kỵ
Quốc ấn  
   
35
Huynh Đệ
(D) Phá Quân
 
Tả phù Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan  
Thiên tài  
Tướng quân  
Dưỡng  
Hoá lộc  
115
Mùi Ngọ Tị Thìn
  khenh1983

Sinh lúc 17:30
Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 1983
Giờ Dậu ngày 21 tháng 1 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2009


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Quan Lộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Đế vượng Thiên hình
Hoá quyền Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Thiên Sát
  Lưu Bạch Hổ
   
45
Phu
 
 
Thai phụ Quan phù
Long trì Tiểu hao
Thiên khôi Thai
Văn tinh Lưu Tang Môn
   
   
   
105
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hữu bật Thiên thương
Thiên hỷ Địa võng
Thiên thọ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Phục binh
  Suy
  Nguyệt Sát
55
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Thanh long Tuyệt
  Địa không
  Âm Sát
   
   
95
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên riêu
Văn xương Linh tinh
Thiên y Tang môn
Lực sĩ Kình dương
  Mộ
  Lưu Thái Tuế
   
85
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(M) Thất sát
 
Tam thai Thiên sứ
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Tử
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
75
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên lương
 
Phong cáo Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Lưu Thiên Mã Bệnh
   
   
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của khenh1983