Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên việt Phi liêm
Hồng loan  
Thiên thọ  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
   
64
Tật Ách
(V) Cự môn
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Tấu thư Bạch hổ
Dưỡng  
   
   
   
   
   
54
Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Thai
Ân quang  
Thiên quý  
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
44
Tử Tức
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên y Thiên khốc
Thiên mã Thiên riêu
Hoá lộc Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
34
Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Thai phụ Thiên thương
Hỷ thần Thiên hư
Đường phù Thiên la
  Thiên hình
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
74
Dậu Thân Mùi Ngọ
  huong duon

Giờ Tuất ngày 9 tháng 8 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên tài Trực phù
Thiên trù Mộ
Quan sách Địa kiếp
Thanh long Hoá kỵ
   
   
   
   
24
Quan Lộc TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Hữu bật Hỏa tinh
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Quan đái
Thiên giải  
   
   
   
84
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Tử
   
   
   
   
14
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Văn khúc Quan phù
Long trì Đại hao
Văn tinh  
Địa giải  
Lâm quan  
   
   
   
94
Phúc Đức TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiếu âm Phá toái
Đế vượng Linh tinh
Hoá quyền Đẩu quân
  Phục binh
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
   
104
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Tang môn
Phong cáo Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Suy
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
114
Mệnh
 
 
Tả phù Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Bệnh
Hoá khoa  
   
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của huong duon