Tật Ách
(D) Thiên đồng
 
Bát tọa Thiên sứ
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Thái tuế
Thiên y Quan phủ
Lưu Thiên Mã Đà la
  Tuyệt
   
76
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Thai
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
86
Tử Tức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên việt Tang môn
Thiên thọ Kình dương
Lực sĩ Địa kiếp
Dưỡng Lưu Thái Tuế
   
   
   
96
Phu TRIỆT
(D) Tham lang
 
Tả phù Cô thần
Thiên trù  
Thiếu âm  
Thanh long  
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
106
Thiên Di
(D) Phá Quân
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
  Trực phù
  Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
66
Mùi Ngọ Tị Thìn
  hp89

Giờ Thân ngày 26 tháng 5 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
An sao lưu động cho năm 2015


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tam thai Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
  Mộc dục
  Lưu Tang Môn
   
116
Nô Bộc
 
 
Thiên tài Thiên thương
Lưu Lộc Tồn Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Địa không
  Thiên Sát
  Lưu Bạch Hổ
56
Mệnh TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phong cáo Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Quan đái
Tướng quân  
   
   
   
6
Quan Lộc (THÂN)
(V) Liêm Trinh
 
Văn xương Kiếp sát
Ân quang Linh tinh
Thai phụ Bênh phù
Thiên Phúc Bệnh
Thiên đức Lưu Đà La
Phúc đức  
Quốc ấn  
46
Điền Trạch
 
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Thiên hình
Hỷ thần Bạch hổ
  Suy
  Lưu Thiên Hư
   
   
36
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Văn khúc Phi liêm
Thiên quý Hoá kỵ
Thiên giải  
Long Đức  
Đế vượng  
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thiên lương
 
Thiên mã Thiên hư
Địa giải Hỏa tinh
Tấu thư Tuế phá
Lâm quan Lưu Thiên Khốc
Hoá khoa  
Đường phù  
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hp89