Phụ Mẫu TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Hữu bật Phá toái
Phong cáo Trực phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
Quan sách  
   
   
13
Phúc Đức
(M) Tử vi
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Tướng quân Tử
   
   
   
   
23
Điền Trạch
 
 
Văn khúc Thiên không
Văn xương Mộ
Thiên quan  
Thiêu dương  
Tấu thư  
Đường phù  
   
33
Quan Lộc TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Ân quang Cô thần
Thiên việt Tang môn
Thiên mã Phi liêm
Hoá quyền Tuyệt
  Địa không
   
   
43
Mệnh TUẦN
(H) Thất sát
 
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên thọ Hỏa tinh
Thanh long Điếu khách
  Đẩu quân
  Suy
  Âm Sát
3
Mùi Thân Dậu Tuất
  hoangthien

Sinh lúc 06:30
Thứ Tư ngày 14 tháng 7 năm 1954
Giờ Mão ngày 15 tháng 6 năm Giáp Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sa trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 68 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Tả phù Thiên thương
Thai phụ Lưu hà
Thiên Phúc Thai
Hồng loan  
Thiếu âm  
Hỷ thần  
   
53
Huynh Đệ
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Bát tọa Kình dương
Thiên đức Hoá kỵ
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
Đế vượng  
113
Thiên Di (THÂN)
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Long trì Địa võng
Thiên tài Quan phù
Hoa cái Bênh phù
Dưỡng  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
63
Thê
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Lộc tồn Thiên hình
Bác sĩ Bạch hổ
Lâm quan Địa kiếp
Hoá khoa  
   
   
   
103
Tử Tức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên giải Quan phủ
Long Đức Đà la
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
93
Tài Bạch
(H) Tham lang
 
Thiên khôi Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
  Linh tinh
  Tuế phá
  Phục binh
  Mộc dục
  Thiên Sát
83
Tật Ách
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên sứ
Nguyệt đức Kiếp sát
Trường sinh Tử phù
  Đại hao
   
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hoangthien