Phu
(V) Thiên cơ
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Trường sinh Đà la
   
   
   
105
Huynh Đệ
(M) Tử vi
 
Tả phù Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ Mộc dục
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
115
Mệnh
 
 
Thiên việt Tang môn
Lực sĩ Kình dương
  Quan đái
   
   
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Hữu bật Cô thần
Thiên trù Địa kiếp
Thiếu âm  
Thanh long  
Lâm quan  
   
15
Tử Tức
(H) Thất sát
 
Bát tọa Thiên la
Ân quang Quả tú
Thiên hỷ Trực phù
Quan sách Phục binh
Dưỡng Nguyệt Sát
   
95
Mùi Ngọ Tị Thìn
  hoagio

Sinh lúc 18:00
Thứ Năm ngày 4 tháng 5 năm 1989
Giờ Dậu ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Địa giải  
Đế vượng  
   
25
Tài Bạch
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thai phụ Thiên riêu
Thiên y Điếu khách
Hoá khoa Đại hao
  Thai
  Thiên Sát
   
85
Điền Trạch TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tam thai Địa võng
Thiên quý Tử phù
Nguyệt đức Suy
Hồng loan Âm Sát
Thiên giải  
Tướng quân  
35
Tật Ách
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Bênh phù
Hoá lộc Tuyệt
Quốc ấn Địa không
   
75
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Linh tinh
Thiên khôi Bạch hổ
Hoa cái Mộ
Hỷ thần Hoá kỵ
   
65
Nô Bộc
(H) Tham lang
 
Thiên tài Thiên thương
Long Đức Hỏa tinh
Hoá quyền Đẩu quân
  Phi liêm
  Tử
   
55
Quan Lộc TUẦN
(M) Thái âm
 
Phong cáo Thiên hư
Thiên mã Thiên hình
Tấu thư Tuế phá
Đường phù Bệnh
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hoagio