Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
   
34
Thê
(M) Thiên lương
 
Thai phụ Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
   
24
Huynh Đệ
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Thiên riêu
Thiên y Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
14
Mệnh (THÂN) TRIỆT
 
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
   
   
   
4
Tài Bạch
(H) Cự môn
 
Hữu bật Thiên la
Văn khúc Quả tú
Thiên hỷ Trực phù
Quan sách Mộc dục
Thanh long Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
44
Mão Thìn Tị Ngọ
  hong gia phong

Sinh lúc 23:00
Thứ Năm ngày 17 tháng 8 năm 1989
Giờ Tý ngày 17 tháng 7 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Mộ
   
   
   
   
   
114
Tật Ách
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hoá quyền Thiên sứ
  Thiên hình
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
54
Phúc Đức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Địa võng
Văn xương Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Bênh phù
  Tử
   
   
   
   
104
Thiên Di
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tam thai Kiếp sát
Phong cáo Âm Sát
Thiên Phúc  
Thiên đức  
Thiên giải  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
64
Nô Bộc
(B) Thiên phủ
 
Ân quang Thiên thương
Thiên quý Thiên khốc
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên tài  
Thiên thọ  
Hoa cái  
Địa giải  
Tấu thư  
Đế vượng  
74
Quan Lộc
(H) Thái dương
 
Bát tọa Phi liêm
Long Đức Suy
   
   
   
   
   
   
   
84
Điền Trạch TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên mã Thiên hư
Hỷ thần Tuế phá
Hoá lộc Đẩu quân
Đường phù Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hong gia phong