Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Hỏa tinh
Địa giải Tử phù
Lâm quan Đại hao
   
   
   
106
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên giải Thiên khốc
Hoá khoa Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Quan đái
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
96
Quan Lộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên quan Thiên hình
Long Đức Linh tinh
Hỷ thần Mộc dục
Đường phù Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(D) Tham lang
 
Thiên việt Thiên thương
Trường sinh Bạch hổ
  Phi liêm
  Địa kiếp
   
   
   
   
76
Phụ Mẫu
(D) Phá Quân
 
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Đế vượng Phục binh
Hoá quyền  
   
   
   
   
116
Tị Thìn Mão Dần
  hoàng thị phương kiều

Giờ Dậu ngày 26 tháng 11 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
66
Mệnh
 
 
Tam thai Quan phủ
Thai phụ Kình dương
Hồng loan Suy
Thiên tài  
Thiếu âm  
   
   
   
6
Tật Ách TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Địa võng
Tướng quân Quả tú
Quốc ấn Điếu khách
  Thai
   
   
   
56
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Tả phù Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ Địa không
Hoá lộc  
   
   
   
16
Phu
 
 
Văn khúc Thiên không
Văn xương Đà la
Ân quang Tử
Thiên quý  
Thiêu dương  
Lực sĩ  
   
   
26
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thái tuế
Thiên khôi Mộ
Thanh long  
   
   
   
   
   
36
Tài Bạch TUẦN
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên riêu
Phong cáo Trực phù
Thiên y Đẩu quân
Quan sách Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
46

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hoàng thị phương kiều