Mệnh
 
 
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Hỏa tinh
Lâm quan Tang môn
  Đà la
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Quan đái
Văn xương  
Phong cáo  
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
116
Phúc Đức
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Long trì Quan phù
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Hoa cái Mộc dục
  Địa không
   
   
   
106
Điền Trạch
 
 
Tam thai Thiên riêu
Văn khúc Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên tài Tử phù
Thiên y Phục binh
Trường sinh  
   
   
96
Huynh Đệ
(V) Thái dương
 
Thiên thọ Thiên la
Thiêu dương Thiên hình
Thanh long Thiên không
Đế vượng  
   
   
   
   
16
Mùi Thân Dậu Tuất
  hiep si

Sinh lúc 08:00
Thứ Tư ngày 14 tháng 10 năm 1987
Giờ Thìn ngày 22 tháng 8 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc
(B) Thiên phủ
 
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Dưỡng Đại hao
  Thiên Sát
   
   
   
   
86
Thê TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hữu bật Thiên khốc
Thiên giải Thái tuế
  Tiểu hao
  Suy
  Địa kiếp
   
   
   
26
Nô Bộc TUẦN
(M) Thái âm
 
Thai phụ Thiên thương
Long Đức Địa võng
Hoá lộc Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
76
Tử Tức TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Ân quang Linh tinh
Thiên quan Trực phù
Địa giải Bệnh
Quan sách  
Tướng quân  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
36
Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Tấu thư Quả tú
  Điếu khách
  Tử
   
   
   
   
   
46
Tật Ách
(V) Cự môn
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên đức Đẩu quân
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Mộ
Phúc đức Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
56
Thiên Di TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tả phù Bạch hổ
Thiên khôi Tuyệt
Thiên Phúc  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
66

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hiep si