Tử Tức
(H) Cự môn
 
Văn khúc Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Trường sinh Hoá kỵ
   
   
   
94
Phu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Mộc dục
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
104
Huynh Đệ
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Tang môn
Thiên việt Kình dương
Lực sĩ Quan đái
Hoá khoa  
   
   
   
114
Mệnh TRIỆT
(M) Thất sát
 
Ân quang Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiên trù  
Thiếu âm  
Thanh long  
Lâm quan  
   
4
Tài Bạch
(V) Tham lang
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Dưỡng Thiên hình
Hoá quyền Hỏa tinh
  Trực phù
  Phục binh
  Nguyệt Sát
84
Mùi Ngọ Tị Thìn
  hbt

Sinh lúc 02:10
Thứ Ba ngày 12 tháng 9 năm 1989
Giờ Sửu ngày 13 tháng 8 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Phá toái
Long trì Linh tinh
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng  
   
   
14
Tật Ách
(H) Thái âm
 
Hữu bật Thiên sứ
Bát tọa Điếu khách
Phong cáo Đại hao
Thiên thọ Thai
Thiên giải Thiên Sát
   
   
74
Phúc Đức (THÂN) TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Tướng quân Suy
Hoá lộc Địa không
   
   
   
24
Thiên Di
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Địa giải Tuyệt
Phúc đức  
Quốc ấn  
   
   
64
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên thương
Thiên tài Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộ
   
   
   
54
Quan Lộc
(M) Phá Quân
 
Long Đức Phi liêm
  Tử
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
44
Điền Trạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Tả phù Thiên hư
Tam thai Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Tấu thư Bệnh
Đường phù  
   
   
34

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hbt