Mệnh
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Tam thai Điếu khách
Thiên quý Quan phủ
Thai phụ Đà la
Thiên mã Bệnh
  Lưu Thái Tuế
   
   
3
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Lưu hà
Quan sách Trực phù
Lộc tồn Tử
Bác sĩ  
   
   
   
13
Phúc Đức
 
 
Thiên việt Thái tuế
Hoa cái Kình dương
Lực sĩ Mộ
  Lưu Tang Môn
   
   
   
23
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Hữu bật Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiên trù Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Tuyệt
   
   
33
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên đức Thiên la
Phúc đức Quả tú
Hoá khoa Đẩu quân
  Phục binh
  Suy
   
   
113
Mão Dần Sửu
  haruko

Sinh lúc 21:20
Chủ Nhật ngày 8 tháng 4 năm 1979
Giờ Hợi ngày 12 tháng 3 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Quan Lộc TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Bát tọa Tang môn
Ân quang Tiểu hao
Thiên quan Thai
Văn tinh Thiên Sát
Địa giải  
   
   
43
Phu (THÂN)
(H) Thiên tướng
 
Văn khúc Thiên riêu
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Đại hao
Thiên y Hoá kỵ
Đế vượng  
   
   
103
Nô Bộc
 
 
Thiên thọ Thiên thương
Thiên giải Địa võng
Thiếu âm Địa kiếp
Tướng quân Âm Sát
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
53
Tử Tức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên Phúc Bênh phù
Thiên hỷ  
Long Đức  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
93
Tài Bạch TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Phong cáo Thiên hư
Thiên khôi Phá toái
Hỷ thần Tuế phá
Hoá lộc Quan đái
Hoá quyền Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
83
Tật Ách TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Nguyệt đức Thiên sứ
Đào hoa Tử phù
Thiên tài Phi liêm
Lưu Lộc Tồn Mộc dục
  Địa không
   
   
73
Thiên Di
(D) Thiên phủ
 
Văn xương Thiên khốc
Long trì Thiên hình
Tấu thư Linh tinh
Trường sinh Quan phù
Đường phù Lưu Thiên Hư
Lưu Thiên Mã Lưu Đà La
   
63

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của haruko