Phu
(H) Thiên lương
 
Thiên việt Linh tinh
Hồng loan Đẩu quân
Thiên tài Phi liêm
Long Đức Tuyệt
Hoá lộc  
   
   
   
22
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Văn khúc Bạch hổ
Thiên Phúc Mộ
Tấu thư  
   
   
   
   
   
12
Mệnh
 
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Tử
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
   
2
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
 
Văn xương Thiên khốc
Thai phụ Thiên riêu
Thiên y Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
112
Tử Tức
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tam thai Thiên hư
Phong cáo Thiên la
Hỷ thần Thiên hình
Hoá quyền Tuế phá
Đường phù Thai
   
   
   
32
Dậu Thân Mùi Ngọ
  hai

Sinh lúc 04:35
Thứ Tư ngày 22 tháng 9 năm 1982
Giờ Dần ngày 6 tháng 8 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phúc Đức
 
 
Thiên thọ Trực phù
Thiên trù Suy
Quan sách Địa không
Thanh long  
   
   
   
   
102
Tài Bạch TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Tử phù
Thiên khôi Bênh phù
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Thiên giải  
Dưỡng  
   
   
42
Điền Trạch
(D) Phá Quân
 
Bát tọa Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
92
Tật Ách TRIỆT
(D) Tham lang
 
Thiên quý Thiên sứ
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Địa giải  
Trường sinh  
   
   
   
52
Thiên Di TUẦN
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiếu âm Phá toái
  Phục binh
  Mộc dục
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
   
62
Nô Bộc TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Ân quang Thiên thương
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
  Kình dương
  Quan đái
  Hoá kỵ
  Âm Sát
  Thiên Sát
72
Quan Lộc (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Hỏa tinh
Bác sĩ Thiên không
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hai