Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
5
Phụ Mẫu
(M) Thiên lương
 
Tam thai Thiên riêu
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên y Thiên Sát
Thiên trù  
Dưỡng  
   
115
Phúc Đức
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Phục binh
Thiếu âm Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Bát tọa Quan phù
Văn xương Đại hao
Thai phụ Tuyệt
Long trì  
Văn tinh  
   
   
   
95
Huynh Đệ
(H) Cự môn
 
Ân quang Thiên la
Phong cáo Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Âm Sát
   
   
   
15
Dậu Thân Mùi Ngọ
  haanh

Sinh lúc 03:15
Thứ Năm ngày 4 tháng 8 năm 1988
Giờ Dần ngày 22 tháng 6 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Mộ
Thiên tài Địa không
   
   
   
   
85
Phu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Quan sách  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
   
   
25
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Thiên quý Thiên thương
Hỷ thần Thiên hư
Đường phù Địa võng
  Tuế phá
  Tử
   
   
   
75
Tử Tức
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Thiên mã Thiên khốc
Lâm quan Thiên hình
Hoá quyền Điếu khách
  Tiểu hao
  Hoá kỵ
   
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Thiên thọ Đẩu quân
Thiên giải Địa kiếp
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
45
Tật Ách TRIỆT
(H) Thái dương
 
Địa giải Thiên sứ
Tấu thư Linh tinh
  Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Suy
   
   
   
55
Thiên Di TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
   
   
   
   
   
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của haanh