Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Phá toái
Thiên việt Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên thọ Đẩu quân
Trường sinh Phi liêm
   
   
   
   
45
Tử Tức
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Thiên Phúc Thiên khốc
Thiên y Thiên hư
Tấu thư Thiên riêu
Dưỡng Tuế phá
  Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
   
   
   
35
Phu
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Long Đức Thai
Tướng quân Hoá kỵ
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
25
Huynh Đệ
(H) Thái dương
(D) Cự môn
  Linh tinh
  Bạch hổ
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
   
15
Tật Ách
 
 
Bát tọa Thiên sứ
Thai phụ Thiên la
Long trì Hỏa tinh
Hoa cái Quan phù
Hỷ thần Mộc dục
Đường phù Âm Sát
  Lưu Thái Tuế
   
   
55
Tị Thìn Mão Dần
  h

Sinh lúc 20:30
Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 1972
Giờ Tuất ngày 26 tháng 6 năm Nhâm Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tang đố mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 51 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Mệnh
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Mộ
Thiên đức Địa kiếp
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Thiên trù  
Phúc đức  
Thanh long  
Hoá khoa  
5
Thiên Di TUẦN+TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên khôi Bênh phù
Hồng loan Quan đái
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
   
65
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tam thai Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thiên quan Đà la
Lực sĩ Tử
Hoá lộc Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
115
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên thương
Thiên quý Cô thần
Thiên mã Thiên hình
Văn tinh Tang môn
Lâm quan Đại hao
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Khốc
   
   
   
75
Quan Lộc
 
 
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Đế vượng Địa không
   
   
   
   
   
   
85
Điền Trạch
 
 
Văn xương Thái tuế
Ân quang Quan phủ
Phong cáo Kình dương
Địa giải Suy
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
95
Phúc Đức
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Bệnh
Hoá quyền  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của h