Phúc Đức
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Hỏa tinh
Hồng loan Tiểu hao
Thiên trù Tuyệt
Văn tinh  
Long Đức  
   
   
26
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Văn xương Thiên riêu
Thiên quý Bạch hổ
Phong cáo Thai
Thiên y  
Tướng quân  
   
   
36
Quan Lộc
 
 
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Địa không
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
46
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Văn khúc Thiên thương
Ân quang Thiên khốc
Thiên việt Điếu khách
Thiên mã Phi liêm
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
56
Phụ Mẫu
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thanh long Thiên hư
  Thiên la
  Tuế phá
  Mộ
  Âm Sát
   
   
16
Hợi Sửu Dần
  hồ nguyễn mai linh

Sinh lúc 07:15
Thứ Ba ngày 12 tháng 7 năm 1994
Giờ Thìn ngày 4 tháng 6 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 29 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thiên Di TUẦN+TRIỆT
 
 
Tả phù Lưu hà
Thiên Phúc Trực phù
Thiên thọ Đẩu quân
Quan sách Mộc dục
Hỷ thần  
   
   
66
Mệnh
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Kình dương
Lực sĩ Tử
  Địa kiếp
   
   
   
6
Tật Ách
(D) Phá Quân
 
Thai phụ Thiên sứ
Hoa cái Địa võng
Hoá quyền Thái tuế
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
   
   
76
Huynh Đệ
(D) Tham lang
 
Bát tọa Thiên hình
Long trì Quan phù
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
   
116
Thê
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên tài Phá toái
Thiên giải Quan phủ
Thiếu âm Đà la
  Suy
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
106
Tử Tức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tam thai Tang môn
Phượng cát Phục binh
Giải thần Thiên Sát
Thiên khôi  
Địa giải  
Đế vượng  
Hoá khoa  
96
Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lâm quan Linh tinh
  Thiên không
  Đại hao
   
   
86

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của hồ nguyễn mai linh