Tử Tức TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên mã Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Tuyệt
   
   
   
96
Phu
(M) Thiên lương
 
Văn khúc Trực phù
Thiên việt Đại hao
Thiên trù Thai
Quan sách  
Hoá khoa  
   
   
106
Huynh Đệ
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên thọ Thái tuế
Hoa cái Phục binh
Dưỡng  
   
   
   
   
116
Mệnh
 
 
Văn xương Cô thần
Thai phụ Kiếp sát
Hồng loan Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Trường sinh Quan phủ
  Đà la
  Hoá kỵ
6
Tài Bạch TRIỆT
(H) Cự môn
 
Tam thai Thiên la
Phong cáo Quả tú
Thiên đức Lưu hà
Thiên giải Mộ
Phúc đức  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
86
Mão Dần Sửu
  hạ vũ

Sinh lúc 03:00
Thứ Năm ngày 24 tháng 10 năm 1991
Giờ Dần ngày 17 tháng 9 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phụ Mẫu
 
 
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y Tang môn
Lộc tồn Mộc dục
Bác sĩ Địa không
  Thiên Sát
   
   
16
Tật Ách
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên quý Thiên sứ
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
Thiên tài Tử
Địa giải  
   
   
76
Phúc Đức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Địa võng
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Quan đái
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
26
Thiên Di
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Hữu bật Bệnh
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
66
Nô Bộc
(B) Thiên phủ
 
Tướng quân Thiên thương
  Thiên hư
  Phá toái
  Tuế phá
  Đẩu quân
  Suy
  Địa kiếp
56
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thái dương
 
Tả phù Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa  
Văn tinh  
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
46
Điền Trạch TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Ân quang Thiên khốc
Long trì Hỏa tinh
Thanh long Quan phù
Lâm quan  
   
   
   
36

Lá số Tử vi của hạ vũ