Huynh Đệ
(M) Thái dương
 
Tam thai Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Thiên mã  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
16
Mệnh
(M) Phá Quân
 
Thiên quan Linh tinh
Long Đức Phi liêm
Hoá lộc Quan đái
   
   
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(D) Thiên cơ
 
Hoa cái Thiên khốc
Địa giải Bạch hổ
Tấu thư Đẩu quân
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
116
Phúc Đức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên đức Kiếp sát
Thiên giải  
Phúc đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
106
Thê
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Bênh phù
Đế vượng  
   
   
   
   
26
Mão Thìn Tị Ngọ
  giathanh

Sinh lúc 16:00
Thứ Bảy ngày 26 tháng 2 năm 1983
Giờ Thân ngày 14 tháng 1 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên thọ Phá toái
Dưỡng Điếu khách
Hoá khoa Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
96
Tử Tức
(D) Thiên đồng
 
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Văn tinh Suy
  Địa không
   
   
   
   
36
Quan Lộc (THÂN)
(V) Tham lang
 
Hữu bật Địa võng
Phong cáo Quả tú
Thiên hỷ Trực phù
Thiên trù Thai
Quan sách Hoá kỵ
Thanh long Nguyệt Sát
   
   
86
Tài Bạch
(M) Thất sát
 
Văn xương Cô thần
Ân quang Lưu hà
Thai phụ Phục binh
Thiếu âm Bệnh
  Âm Sát
   
   
   
46
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thiên y Thiên sứ
  Thiên riêu
  Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Tử
   
56
Thiên Di TUẦN+TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn khúc Thiên không
Thiên quý Mộ
Đào hoa  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
66
Nô Bộc
(D) Cự môn
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Thái tuế
Lực sĩ Đà la
Hoá quyền Tuyệt
   
   
   
   
76

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của giathanh