Điền Trạch TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Tam thai Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên thọ Bệnh
Thiên giải  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
   
93
Quan Lộc
(M) Tử vi
 
Thiên việt Thiên hình
Thiên đức Hỏa tinh
Đào hoa Tiểu hao
Hồng loan Suy
Thiên trù  
Phúc đức  
   
   
   
   
83
Nô Bộc
 
 
Thanh long Thiên thương
Đế vượng Quả tú
  Linh tinh
  Điếu khách
  Lưu Đà La
   
   
   
   
   
73
Thiên Di (THÂN)
(H) Phá Quân
 
Quan sách Trực phù
Lực sĩ Đà la
Lâm quan Địa kiếp
Lưu Lộc Tồn Âm Sát
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
   
   
   
   
   
63
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thất sát
 
Ân quang Thiên la
Địa giải Lưu hà
Long Đức Tử
Tấu thư Nguyệt Sát
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
   
103
Mùi Thân Dậu Tuất
  garu81

Sinh lúc 18:30
Thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 1981
Giờ Dậu ngày 17 tháng 10 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
 
 
Bát tọa Thiên sứ
Thiên quan Thiên khốc
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ Đẩu quân
  Quan đái
  Lưu Kình Dương
   
   
   
   
53
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thai phụ Thiên hư
Hoá quyền Tuế phá
  Phi liêm
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
113
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
43
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên khôi Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Hỷ thần Tuyệt
Đường phù Địa không
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
   
3
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Quan phù
Hữu bật Bênh phù
Văn khúc Thai
Văn xương Hoá kỵ
Long trì  
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
13
Thê TUẦN
(H) Tham lang
 
Thiên hỷ Đại hao
Văn tinh  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
   
   
   
   
23
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Phong cáo Cô thần
Thiên tài Tang môn
Thiên mã Phục binh
Trường sinh  
   
   
   
   
   
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của garu81