Tử Tức
(H) Thái âm
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Đại hao
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
92
Thê TRIỆT
(H) Tham lang
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên việt Phục binh
Thiên Phúc Thiên Sát
Đế vượng  
   
   
   
102
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
112
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Thái tuế
Thiên thọ Bệnh
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
2
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Ân quang Thiên la
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên tài Bạch hổ
Hoa cái Bênh phù
Thiên giải Quan đái
Quốc ấn  
   
82
Mão Thìn Tị Ngọ
  desire

Giờ Dần ngày 22 tháng 9 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Tam thai Thiên riêu
Đào hoa Phá toái
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ Tử
Hoá lộc Địa không
   
12
Tật Ách
 
 
Địa giải Thiên sứ
Long Đức Lưu hà
Hỷ thần Mộc dục
   
   
   
   
72
Phúc Đức
(H) Thất sát
 
Thiên quý Thiên khốc
Thanh long Địa võng
  Tang môn
  Mộ
  Âm Sát
   
   
22
Thiên Di
(H) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đẩu quân
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã  
Thiên trù  
Trường sinh  
62
Nô Bộc TUẦN
 
 
Nguyệt đức Thiên thương
Thiên hỷ Tử phù
Tấu thư Địa kiếp
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
52
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(B) Tử vi
 
Tả phù Quan phù
Long trì Thai
Tướng quân  
   
   
   
   
42
Điền Trạch
(H) Thiên cơ
 
Thiên quan Cô thần
Văn tinh Tiểu hao
Thiếu âm Tuyệt
   
   
   
   
32

Lá số Tử vi của desire