Tử Tức TRIỆT
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tam thai Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên tài  
Thiên thọ  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
36
Thê
(M) Thái dương
 
Thai phụ Tiểu hao
Thiên việt Quan đái
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Phúc đức  
Hoá quyền  
   
26
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Thiên y Quả tú
Thanh long Thiên riêu
  Điếu khách
  Mộc dục
   
   
   
   
   
16
Mệnh (THÂN)
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Quan sách Trực phù
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
   
   
   
   
   
   
6
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên la
Văn khúc Lưu hà
Ân quang Nguyệt Sát
Long Đức  
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
46
Mùi Thân Dậu Tuất
  dang truong quy

Giờ Tý ngày 20 tháng 7 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phụ Mẫu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Bát tọa Thiên khốc
Thiên quan Thái tuế
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
   
116
Tật Ách
 
 
  Thiên sứ
  Thiên hư
  Thiên hình
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Đẩu quân
  Phi liêm
  Suy
  Thiên Sát
56
Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Tả phù Địa võng
Văn xương Linh tinh
Thiên quý Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
Hoá lộc Kình dương
  Thai
  Hoá kỵ
   
   
106
Thiên Di
 
 
Phong cáo Kiếp sát
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bệnh
Thiên giải Âm Sát
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
66
Nô Bộc TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Long trì Thiên thương
Phượng cát Quan phù
Giải thần Bênh phù
Hoa cái Tử
Địa giải  
   
   
   
   
76
Quan Lộc TUẦN
(V) Thiên lương
 
Thiên hỷ Đại hao
Văn tinh Mộ
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
   
86
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Thiên mã Cô thần
  Tang môn
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
96

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của dang truong quy