Nô Bộc TUẦN
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn xương Thiên thương
Thiên việt Cô thần
Thiếu âm Phi liêm
Hoá quyền Bệnh
   
   
   
   
53
Thiên Di
 
 
Tam thai Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Thiên Phúc Tử
Hỷ thần Địa không
   
   
   
   
63
Tật Ách
 
 
Tả phù Thiên sứ
Hữu bật Tử phù
Phong cáo Bênh phù
Nguyệt đức Mộ
Thiên hỷ  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
73
Tài Bạch
 
 
Bát tọa Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Tuyệt
  Âm Sát
   
   
   
83
Quan Lộc TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên y Thiên khốc
Tấu thư Thiên la
Hoá lộc Thiên riêu
Đường phù Tang môn
  Đẩu quân
  Suy
  Địa kiếp
   
43
Mão Thìn Tị Ngọ
  cuong

Sinh lúc 09:30
Thứ Ba ngày 15 tháng 5 năm 1962
Giờ Tị ngày 12 tháng 4 năm Nhâm Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Kiếm bạch kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 60 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn khúc Phá toái
Thiên trù Phục binh
Long Đức Thai
   
   
   
   
   
93
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên không
Thiên khôi  
Đào hoa  
Thiêu dương  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
33
Thê (THÂN)
 
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Linh tinh
Địa giải Bạch hổ
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
   
   
   
103
Phúc Đức TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên tài Thái tuế
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
   
23
Phụ Mẫu
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Quan đái
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
13
Mệnh
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên thọ Thiên hình
Lực sĩ Điếu khách
  Kình dương
  Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
3
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Thiên quý Kiếp sát
Thai phụ Lưu hà
Thiên đức  
Thiên giải  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
113

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của cuong