Thiên Di
(H) Thái âm
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên giải Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tuyệt
Hoá quyền  
   
   
62
Tật Ách
(H) Tham lang
 
Ân quang Thiên sứ
Thai phụ Thiên hình
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Hoá lộc Mộ
  Thiên Sát
   
52
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên việt Đẩu quân
Thiếu âm Phục binh
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
42
Tử Tức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quý Quan phù
Long trì Đại hao
Văn tinh Bệnh
  Âm Sát
   
   
   
   
32
Nô Bộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Bát tọa Thiên thương
Văn khúc Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Địa giải Đà la
Lực sĩ Thai
   
   
   
72
Dậu Thân Mùi Ngọ
  coxanh

Sinh lúc 00:30
Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 1988
Giờ Tý ngày 22 tháng 10 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
  Suy
   
   
   
   
   
22
Quan Lộc
 
 
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Thiên thọ  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
   
82
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thất sát
 
Tam thai Thiên hư
Văn xương Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hỷ thần Linh tinh
Đế vượng Tuế phá
Đường phù  
   
   
12
Điền Trạch
(H) Phá Quân
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên mã Hỏa tinh
Trường sinh Điếu khách
  Tiểu hao
   
   
   
   
92
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Phá toái
Thiên khôi Mộc dục
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
102
Phụ Mẫu TRIỆT
(B) Tử vi
 
Tấu thư Bạch hổ
  Quan đái
   
   
   
   
   
   
112
Mệnh (THÂN) TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Địa kiếp
Lâm quan Địa không
  Hoá kỵ
   
   
   
   
2

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của coxanh