Huynh Đệ
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Bát tọa Kiếp sát
Thiên đức Đại hao
Phúc đức Bệnh
   
   
   
   
   
   
113
Mệnh TRIỆT
 
 
Văn khúc Điếu khách
Ân quang Phục binh
Thiên việt Tử
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên thọ  
   
   
   
   
3
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Hồng loan Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Quan sách Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
13
Phúc Đức
 
 
Văn xương Linh tinh
Thiên quý Thái tuế
Thai phụ Tuyệt
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
   
23
Thê
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hữu bật Thiên la
Phong cáo Hỏa tinh
Hoa cái Bạch hổ
Quốc ấn Đẩu quân
  Bênh phù
  Suy
   
   
   
103
Mão Thìn Tị Ngọ
  chồng

Giờ Dần ngày 12 tháng 7 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tam thai Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ Thai
  Địa không
   
   
   
   
33
Tử Tức
(H) Thiên tướng
 
Long Đức Thiên hình
Hỷ thần Lưu hà
Đế vượng  
   
   
   
   
   
   
93
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Thiên khốc
Thanh long Địa võng
Dưỡng Tang môn
   
   
   
   
   
   
43
Tài Bạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên tài Âm Sát
Thiên mã  
Thiên trù  
Thiên giải  
Lâm quan  
Hoá lộc  
83
Tật Ách TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Nguyệt đức Thiên sứ
Thiên hỷ Tử phù
Địa giải Quan đái
Tấu thư Địa kiếp
Hoá quyền  
Đường phù  
   
   
   
73
Thiên Di TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Long trì Quan phù
Tướng quân Mộc dục
Hoá khoa Hoá kỵ
   
   
   
   
   
   
63
Nô Bộc
(D) Thiên phủ
 
Thiên quan Thiên thương
Văn tinh Cô thần
Thiếu âm Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
   
   
53

Lá số Tử vi của chồng