Mệnh
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Bát tọa Cô thần
Thiên quý Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Địa giải Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Lưu Tang Môn
Bác sĩ  
Trường sinh  
Lưu Thiên Mã  
5
Phụ Mẫu
 
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Thiên giải Địa kiếp
Dưỡng Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
   
115
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Thiên việt Thiên hình
Thiếu âm Hỏa tinh
  Phục binh
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
  Lưu Đà La
   
   
   
   
   
95
Huynh Đệ
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Mộc dục
  Địa không
  Hoá kỵ
   
   
   
15
Dậu Thân Mùi Ngọ
  cat88

Giờ Mùi ngày 20 tháng 11 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2011


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tam thai Tử phù
Ân quang Bênh phù
Phong cáo Mộ
Nguyệt đức Lưu Thiên Hư
Đào hoa  
Thiên tài  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
85
Phu
(H) Thiên tướng
 
Văn xương Trực phù
Thiên quan Quan đái
Thiên Phúc Lưu Thái Tuế
Quan sách Lưu Thiên Khốc
Thanh long  
   
   
   
   
25
Nô Bộc TUẦN
 
 
Hỷ thần Thiên thương
Đường phù Thiên hư
  Địa võng
  Tuế phá
  Tử
  Lưu Kình Dương
   
   
   
75
Tử Tức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Tả phù Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thai phụ Quả tú
Thiên khôi Phá toái
Thiên đức Đẩu quân
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
45
Tật Ách TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Hữu bật Thiên sứ
Tấu thư Bạch hổ
Hoá quyền Suy
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
55
Thiên Di TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Văn khúc Thiên riêu
Hồng loan Phi liêm
Thiên thọ Bệnh
Thiên y Lưu Bạch Hổ
Long Đức  
   
   
   
   
65

Lá số Tử vi của cat88