Quan Lộc
(D) Thiên phủ
 
Tam thai Phá toái
Quan sách Trực phù
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Thai phụ Thiên thương
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Quan đái
Địa giải Hoá kỵ
Thanh long  
Hoá khoa  
   
76
Thiên Di TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên tài Thiên không
Thiên thọ Đẩu quân
Thiên giải Đà la
Thiêu dương Mộc dục
Lực sĩ  
Hoá quyền  
   
66
Tật Ách
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Thiên mã Thiên sứ
Lộc tồn Cô thần
Bác sĩ Thiên hình
Trường sinh Tang môn
Hoá lộc  
   
   
56
Điền Trạch
 
 
Văn khúc Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Tướng quân Âm Sát
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
96
Tị Thìn Mão Dần
  candy

Sinh lúc 00:30
Thứ Sáu ngày 18 tháng 1 năm 1991
Giờ Tý ngày 3 tháng 12 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tài Bạch
(H) Thiên tướng
 
Bát tọa Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
   
46
Phúc Đức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tả phù Lưu hà
Thiên quý Linh tinh
Thiên đức Suy
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
106
Tử Tức TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn xương Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
  Thai
   
   
   
36
Phụ Mẫu
 
 
Phong cáo Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Bệnh
   
   
   
   
116
Mệnh (THÂN)
 
 
Long Đức Hỏa tinh
Hỷ thần Tử
Đường phù Nguyệt Sát
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
 
 
Thiên y Thiên khốc
  Thiên hư
  Thiên riêu
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Thiên Sát
16
Phu TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Hữu bật Kiếp sát
Ân quang Tử phù
Thiên quan Đại hao
Nguyệt đức Tuyệt
Văn tinh Địa kiếp
  Địa không
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của candy