Phúc Đức
(V) Thiên cơ
 
Phong cáo Thiên riêu
Hồng loan Tiểu hao
Thiên y  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
105
Điền Trạch TRIỆT
(M) Tử vi
 
Hữu bật Linh tinh
Bát tọa Bạch hổ
Ân quang Âm Sát
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thanh long  
Dưỡng  
95
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Đà la
Thiên đức Thai
Thiên thọ  
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
85
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Tả phù Thiên thương
Tam thai Thiên khốc
Thiên quý Điếu khách
Thiên mã Tuyệt
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ  
   
75
Phụ Mẫu
(H) Thất sát
 
Tướng quân Thiên hư
Quốc ấn Thiên la
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
   
115
Dậu Thân Mùi Ngọ
  blueriver

Sinh lúc 05:30
Chủ Nhật ngày 28 tháng 6 năm 1970
Giờ Mão ngày 25 tháng 5 năm Canh Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thoa xuyến kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 53 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di (THÂN)
 
 
Thai phụ Trực phù
Quan sách Đẩu quân
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
   
   
65
Mệnh TUẦN
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Nguyệt đức Lưu hà
Đào hoa Tử phù
Tấu thư Quan đái
Hoá lộc  
   
   
   
5
Tật Ách
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hoa cái Thiên sứ
  Địa võng
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Phục binh
  Tử
   
55
Huynh Đệ TUẦN
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Long trì Quan phù
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Địa kiếp
Lâm quan  
Hoá quyền  
   
   
15
Phu
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên tài Thiên hình
Thiếu âm Phá toái
Hỷ thần Hoá kỵ
Đế vượng Nguyệt Sát
Đường phù  
   
   
25
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Bênh phù
Thiên giải Suy
  Thiên Sát
   
   
   
35
Tài Bạch
(M) Thái âm
 
Thiên quan Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Văn tinh Thiên không
Địa giải Đại hao
Thiêu dương Bệnh
Hoá khoa  
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của blueriver