Phụ Mẫu
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Linh tinh
Long Đức Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Hữu bật Bạch hổ
Bát tọa Âm Sát
Văn khúc  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên thọ  
Thanh long  
Dưỡng  
104
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Ân quang Quả tú
Thiên quý Đà la
Thiên đức Thai
Phúc đức  
Lực sĩ  
   
   
   
94
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Thiên khốc
Tam thai Điếu khách
Văn xương Đẩu quân
Thai phụ Tuyệt
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
84
Mệnh
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phong cáo Thiên hư
Tướng quân Thiên la
Quốc ấn Tuế phá
  Mộc dục
   
   
   
   
4
Dậu Thân Mùi Ngọ
  blueriver

Sinh lúc 04:30
Chủ Nhật ngày 28 tháng 6 năm 1970
Giờ Dần ngày 25 tháng 5 năm Canh Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thoa xuyến kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 53 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Quan sách Thiên thương
  Trực phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Địa không
   
   
74
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Lưu hà
Đào hoa Tử phù
Tấu thư Quan đái
   
   
   
   
   
14
Thiên Di
 
 
Hoa cái Địa võng
  Thái tuế
  Phục binh
  Tử
   
   
   
   
64
Phu TUẦN
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Long trì Quan phù
Thiên khôi Phi liêm
Thiên tài  
Thiên trù  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
   
24
Tử Tức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiếu âm Thiên hình
Hỷ thần Phá toái
Đế vượng Địa kiếp
Hoá quyền Nguyệt Sát
Đường phù  
   
   
   
34
Tài Bạch
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Phượng cát Tang môn
Giải thần Bênh phù
Thiên giải Suy
Hoá khoa Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
   
44
Tật Ách
(D) Thiên phủ
 
Thiên quan Thiên sứ
Thiên hỷ Cô thần
Văn tinh Kiếp sát
Địa giải Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
  Đại hao
  Bệnh
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của blueriver