Phu TRIỆT
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quý Thiên hình
Phong cáo Phá toái
Thiên Phúc Bạch hổ
Trường sinh Bênh phù
Quốc ấn  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
104
Huynh Đệ
 
 
Thiên việt Hỏa tinh
Thiên đức Đại hao
Đào hoa Mộc dục
Hồng loan Lưu Thiên Khốc
Thiên trù Lưu Thiên Hư
Phúc đức Lưu Kình Dương
   
   
114
Mệnh
 
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Linh tinh
Hoá khoa Điếu khách
  Phục binh
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
4
Phụ Mẫu
 
 
Quan sách Trực phù
Lâm quan Quan phủ
  Đà la
  Địa không
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
14
Tử Tức TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên tài Thiên la
Thiên giải Lưu hà
Long Đức Đẩu quân
Hỷ thần Nguyệt Sát
Dưỡng Lưu Đà La
   
   
   
94
Hợi Tuất Dậu Thân
  banmai

Sinh lúc 05:30
Thứ Ba ngày 13 tháng 10 năm 1981
Giờ Mão ngày 16 tháng 9 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi
An sao lưu động cho năm 2008


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phúc Đức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Ân quang Thiên khốc
Thai phụ Thiên riêu
Thiên quan Thái tuế
Thiên y  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
24
Tài Bạch
(H) Thiên tướng
 
Tam thai Thiên hư
Địa giải Tuế phá
  Phi liêm
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
84
Điền Trạch
 
 
Thiên thọ Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Kình dương
  Suy
  Âm Sát
   
   
   
34
Tật Ách
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Hữu bật Thiên sứ
Thiên khôi Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Tấu thư Tuyệt
Hoá lộc Địa kiếp
Hoá quyền Lưu Tang Môn
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
74
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Long trì Quan phù
Phượng cát Mộ
Giải thần  
Hoa cái  
Tướng quân  
   
   
   
64
Nô Bộc TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Tả phù Thiên thương
Thiên hỷ Tiểu hao
Văn tinh Tử
Thiếu âm Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
54
Quan Lộc
(D) Thiên phủ
 
Bát tọa Cô thần
Thiên mã Tang môn
Thanh long Bệnh
   
   
   
   
   
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của banmai