Tài Bạch
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thai phụ Cô thần
Thiên mã Phá toái
Thiên trù Tang môn
Trường sinh Quan phủ
Lưu Thiên Mã Đà la
  Lưu Tang Môn
   
85
Tử Tức
(M) Thái dương
 
Thiên hỷ Mộc dục
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
95
Phu (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Long trì Thiên riêu
Phượng cát Quan phù
Giải thần Kình dương
Thiên y Quan đái
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
105
Huynh Đệ
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Hỏa tinh
Hoá lộc Tử phù
Hoá khoa Đẩu quân
  Lưu Đà La
   
115
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên sứ
Thiêu dương Thiên la
Dưỡng Thiên không
Hoá quyền Phục binh
   
   
   
75
Hợi Tuất Dậu Thân
  bangbang

Giờ Hợi ngày 16 tháng 7 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2011


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Mệnh
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Tiểu hao
Lưu Lộc Tồn Thiên Sát
  Lưu Thiên Hư
   
   
5
Thiên Di TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên khốc
  Thiên hình
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
65
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Cự môn
 
Tả phù Địa võng
Thiên thọ Suy
Long Đức Địa kiếp
Tướng quân Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
   
15
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên giải Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
  Âm Sát
   
   
55
Quan Lộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tam thai Quả tú
Bát tọa Điếu khách
Ân quang Mộ
Thiên quý  
Phong cáo  
Địa giải  
Hỷ thần  
45
Điền Trạch
(V) Thiên lương
 
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Tử
Hồng loan Địa không
Thiên tài  
Phúc đức  
   
   
35
Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Văn xương Linh tinh
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Tấu thư Lưu Bạch Hổ
Đường phù  
   
   
25

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của bangbang