Tử Tức
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Bát tọa Linh tinh
Văn xương Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Trường sinh  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
94
Phu (THÂN)
 
 
Đào hoa Lưu hà
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Mộc dục
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ Lưu Kình Dương
   
   
   
   
104
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Tang môn
Thiên việt Kình dương
Thiên giải Quan đái
Lực sĩ  
   
   
   
   
   
114
Mệnh TRIỆT
 
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Thiên hình
Thanh long Hỏa tinh
Lâm quan Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
   
4
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên quý Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Trực phù
Dưỡng Phục binh
Hoá khoa Địa kiếp
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
84
Mùi Ngọ Tị Thìn
  babexu

Sinh lúc 10:00
Thứ Hai ngày 15 tháng 1 năm 1990
Giờ Tị ngày 19 tháng 12 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi
An sao lưu động cho năm 2016


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tam thai Phá toái
Văn khúc Quan phù
Long trì Tiểu hao
Thiên quan Hoá kỵ
Văn tinh  
Đế vượng  
   
   
   
14
Tật Ách
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên sứ
  Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
   
74
Phúc Đức TUẦN
 
 
Ân quang Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Suy
Tướng quân Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
   
24
Thiên Di
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Tuyệt
Quốc ấn Lưu Thiên Hư
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
   
64
Nô Bộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Thiên thương
Thiên tài Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộ
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
   
   
54
Quan Lộc
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Phi liêm
  Tử
   
   
   
   
   
   
44
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Thiên hư
Thai phụ Tuế phá
Thiên thọ Đẩu quân
Thiên mã Bệnh
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
34

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của babexu