Thiên Di TUẦN
(H) Thái âm
 
Văn xương Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Lực sĩ Đà la
Lâm quan  
   
   
   
66
Tật Ách
(H) Tham lang
 
Tả phù Thiên sứ
Long Đức Lưu hà
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ Địa không
Hoá quyền  
   
   
56
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Phong cáo Thiên khốc
Thiên việt Bạch hổ
Hoa cái Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
46
Tử Tức TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hữu bật Kiếp sát
Thiên đức Phục binh
Thiên thọ  
Thiên trù  
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
36
Nô Bộc TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Thiên thương
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Hỏa tinh
Thanh long Tử phù
Đế vượng Địa kiếp
   
   
76
Mão Thìn Tị Ngọ
  babexu

Sinh lúc 09:37
Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2019
Giờ Tị ngày 19 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thê (THÂN) TRIỆT
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Văn khúc Phá toái
Thiên quan Điếu khách
Văn tinh Đại hao
Địa giải Hoá kỵ
Dưỡng Thiên Sát
Hoá khoa  
   
26
Quan Lộc
 
 
Long trì Thiên riêu
Thiên y Linh tinh
  Quan phù
  Tiểu hao
  Suy
   
   
86
Huynh Đệ
(H) Thất sát
 
Ân quang Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên tài Trực phù
Thiên giải Bênh phù
Quan sách Thai
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
16
Điền Trạch
(H) Phá Quân
 
Bát tọa Cô thần
Thiên Phúc Đẩu quân
Thiếu âm Bệnh
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
96
Phúc Đức
 
 
Thiên khôi Tang môn
Tấu thư Tử
   
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu
(B) Tử vi
 
Tam thai Thiên không
Đào hoa Phi liêm
Thiêu dương Mộ
   
   
   
   
116
Mệnh
(H) Thiên cơ
 
Thai phụ Thiên hình
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của babexu