Phụ Mẫu TUẦN
(M) Thái dương
 
Hữu bật Thiên hư
Tam thai Tuế phá
Phong cáo Đà la
Thiên mã Bệnh
Lực sĩ  
   
   
113
Phúc Đức
(M) Phá Quân
 
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Lưu hà
Lộc tồn Hỏa tinh
Bác sĩ Suy
   
   
   
103
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Bạch hổ
Thiên việt Quan phủ
Hoa cái Kình dương
Đế vượng Hoá kỵ
   
   
93
Quan Lộc TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên đức Kiếp sát
Thiên trù Phục binh
Phúc đức Địa không
Lâm quan  
   
   
   
83
Mệnh TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Thanh long Tử
Hoá lộc Âm Sát
   
   
   
3
Mão Thìn Tị Ngọ
  babexu

Sinh lúc 06:33
Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2019
Giờ Mão ngày 21 tháng 6 năm Kỷ Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thái âm
 
Tả phù Thiên thương
Bát tọa Phá toái
Thai phụ Điếu khách
Thiên quan Đẩu quân
Thiên thọ Đại hao
Văn tinh Quan đái
  Thiên Sát
73
Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Long trì Quan phù
Thiên tài Tiểu hao
  Mộ
   
   
   
   
13
Thiên Di (THÂN)
(V) Tham lang
 
Thiên hỷ Địa võng
Quan sách Quả tú
Hoá quyền Trực phù
  Bênh phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
63
Thê
(M) Thất sát
 
Ân quang Cô thần
Thiên Phúc Thiên hình
Thiếu âm Tuyệt
Tướng quân Địa kiếp
Quốc ấn  
   
   
23
Tử Tức
(D) Thiên lương
 
Thiên khôi Linh tinh
Thiên giải Tang môn
Tấu thư Thai
Hoá khoa  
   
   
   
33
Tài Bạch
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Thiên không
Đào hoa Phi liêm
Địa giải  
Thiêu dương  
Dưỡng  
   
   
43
Tật Ách
(D) Cự môn
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Thái tuế
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
   
   
53

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của babexu