Phúc Đức TUẦN
(H) Cự môn
 
Hữu bật Thiên hư
Tam thai Hỏa tinh
Thiên mã Tuế phá
Lực sĩ Đà la
Lâm quan  
   
   
   
106
Điền Trạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên riêu
Phong cáo Lưu hà
Thiên y Quan đái
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
96
Quan Lộc
(D) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hoá khoa Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa không
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thất sát
 
Văn khúc Thiên thương
Thiên đức Kiếp sát
Thiên trù Phục binh
Phúc đức Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
   
76
Phụ Mẫu TUẦN
(V) Tham lang
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Thanh long Âm Sát
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
   
   
116
Mão Thìn Tị Ngọ
  babexu

Sinh lúc 07:26
Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2019
Giờ Thìn ngày 21 tháng 6 năm Kỷ Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thiên Di TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Phá toái
Bát tọa Điếu khách
Thiên quan Đại hao
Văn tinh Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
   
66
Mệnh
(H) Thái âm
 
Long trì Quan phù
  Tiểu hao
  Suy
  Địa kiếp
   
   
   
   
6
Tật Ách
(M) Vũ khúc
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên hỷ Địa võng
Thiên thọ Quả tú
Quan sách Trực phù
Hoá lộc Đẩu quân
  Bênh phù
  Thai
  Nguyệt Sát
56
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Cô thần
Thiên tài Thiên hình
Thiếu âm Linh tinh
Tướng quân Bệnh
Quốc ấn  
   
   
   
16
Thê
(D) Thiên cơ
 
Ân quang Tang môn
Thiên quý Tử
Thiên khôi  
Thiên giải  
Tấu thư  
   
   
   
26
Tử Tức
(M) Phá Quân
 
Đào hoa Thiên không
Địa giải Phi liêm
Thiêu dương Mộ
   
   
   
   
   
36
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thái dương
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
   
46

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của babexu