Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Phong cáo Cô thần
Thiên thọ Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Quan phủ
Thiên giải Đà la
Trường sinh  
Hoá khoa  
95
Phu
(M) Tử vi
 
Ân quang Thiên hình
Thiên hỷ Mộc dục
Thiếu âm Lưu Thái Tuế
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
105
Huynh Đệ
 
 
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Quan phù
Long trì Kình dương
Phượng cát Quan đái
Giải thần  
Hoa cái  
Lực sĩ  
115
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Thiên quý Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thanh long Tử phù
Lâm quan Địa không
Lưu Thiên Mã Âm Sát
  Lưu Tang Môn
   
5
Tài Bạch
(H) Thất sát
 
Địa giải Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
   
   
   
   
85
Hợi Tuất Dậu Thân
  bùi thị vân

Sinh lúc 05:00
Thứ Ba ngày 15 tháng 12 năm 1987
Giờ Mão ngày 25 tháng 10 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
 
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Văn tinh Đẩu quân
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
15
Tật Ách TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
  Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
  Lưu Kình Dương
   
75
Phúc Đức TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên y Địa võng
Long Đức Thiên riêu
Tướng quân Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
25
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
Lưu Lộc Tồn Địa kiếp
  Lưu Bạch Hổ
   
   
65
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Quả tú
Tam thai Điếu khách
Bát tọa Mộ
Hỷ thần Hoá kỵ
Hoá quyền Lưu Đà La
   
55
Quan Lộc
(H) Tham lang
 
Thiên đức Hỏa tinh
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Tử
Phúc đức Lưu Thiên Khốc
  Lưu Thiên Hư
   
   
45
Điền Trạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Thiên tài  
Tấu thư  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của bùi thị vân