Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
85
Nô Bộc
(M) Thiên lương
 
Ân quang Thiên thương
Thai phụ Quan phù
Long trì Quan phủ
Địa giải Kình dương
Dưỡng  
   
75
Thiên Di
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Thiên giải Phục binh
  Thai
  Hoá kỵ
   
65
Tật Ách
 
 
Thiên quý Thiên sứ
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên hình
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
55
Điền Trạch TRIỆT
(H) Cự môn
 
Văn khúc Thiên khốc
Lực sĩ Thiên la
  Tang môn
  Đà la
  Mộc dục
  Âm Sát
95
Sửu Hợi Tuất
  bùi thị minh trâm

Sinh lúc 00:00
Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 1987
Giờ Tý ngày 10 tháng 12 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tài Bạch
 
 
Thiên việt Phá toái
Long Đức Bênh phù
  Mộ
   
   
   
45
Phúc Đức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Linh tinh
Đào hoa Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Thiên thọ Quan đái
Thiêu dương  
Thanh long  
105
Tử Tức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Tử
Hoá lộc  
Hoá khoa  
Đường phù  
35
Phụ Mẫu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Bát tọa Thái tuế
Phong cáo Tiểu hao
Lâm quan  
Hoá quyền  
   
   
115
Mệnh (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Hỏa tinh
Tướng quân Trực phù
Đế vượng Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
5
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Tam thai Thiên riêu
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên y Suy
Thiên trù Thiên Sát
Tấu thư  
   
15
Phu TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Bệnh
Phúc đức Địa kiếp
  Địa không
   
25

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của bùi thị minh trâm