Phúc Đức
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Phá toái
Thiên thọ Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Trường sinh Đẩu quân
  Đại hao
   
   
25
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Văn xương Thiên riêu
Ân quang Thái tuế
Phong cáo Phục binh
Thiên việt Mộc dục
Thiên Phúc Hoá kỵ
Thiên y Lưu Tang Môn
Hoá khoa  
35
Quan Lộc TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiêu dương Thiên không
Hoá quyền Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa không
   
   
45
Nô Bộc
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Văn khúc Thiên thương
Thiên quý Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
Hoá lộc  
55
Phụ Mẫu
 
 
Bát tọa Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn Âm Sát
  Lưu Thái Tuế
   
15
Mùi Thân Dậu Tuất
  anhhung96

Sinh lúc 08:10
Thứ Hai ngày 23 tháng 7 năm 1990
Giờ Thìn ngày 2 tháng 6 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Kình dương
Hồng loan  
Thiên tài  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
65
Mệnh
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Thai
Thiên hỷ Địa kiếp
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
   
5
Tật Ách TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tam thai Thiên sứ
Thai phụ Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Suy
Thanh long Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
75
Huynh Đệ
 
 
Thiên khôi Thiên hình
Thiên trù Bạch hổ
Lưu Thiên Mã Phi liêm
  Tuyệt
  Lưu Thiên Khốc
   
   
115
Thê
 
 
Thiên giải Mộ
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
105
Tử Tức
 
 
Địa giải Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
95
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Linh tinh
Văn tinh Tử phù
Lưu Lộc Tồn Tiểu hao
  Bệnh
   
   
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của anhhung96