Huynh Đệ
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Bát tọa Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Địa giải Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ Địa không
Lâm quan  
16
Mệnh (THÂN)
(M) Thái dương
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Thiên giải Quan đái
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
6
Phụ Mẫu
(D) Thiên phủ
 
Thiên việt Thiên hình
Thiếu âm Phục binh
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
116
Phúc Đức
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Phong cáo Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Trường sinh Hoá kỵ
Hoá quyền  
   
   
106
Phu
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên la
Thiên quý Linh tinh
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
Đế vượng  
   
   
26
Dậu Thân Mùi Ngọ
  anhanh

Giờ Ngọ ngày 20 tháng 11 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Điền Trạch
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tam thai Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa  
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
   
96
Tử Tức
 
 
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Suy
Quan sách  
Thanh long  
   
   
   
36
Quan Lộc TUẦN
(H) Cự môn
 
Văn khúc Thiên hư
Ân quang Địa võng
Thiên tài Tuế phá
Thiên thọ Thai
Hỷ thần  
Đường phù  
   
86
Tài Bạch
 
 
Tả phù Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
  Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
46
Tật Ách TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Phá toái
Tướng quân Tử
Quốc ấn  
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
(V) Thiên lương
 
Hữu bật Bạch hổ
Thai phụ Đẩu quân
Tấu thư Mộ
Hoá khoa  
   
   
   
66
Nô Bộc TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Hồng loan Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Phi liêm
  Tuyệt
   
   
   
76

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của anhanh