Điền Trạch
(H) Thiên lương
 
Thiên y Thiên riêu
Quan sách Phá toái
Trường sinh Hỏa tinh
  Trực phù
  Đại hao
   
   
35
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thái tuế
Văn xương Đẩu quân
Phong cáo Phục binh
Thiên việt Mộc dục
Thiên Phúc Âm Sát
   
   
45
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Ân quang Thiên thương
Thiên quý Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa không
   
55
Thiên Di
(V) Liêm Trinh
 
Tả phù Cô thần
Văn khúc Tang môn
Thiên tài  
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
65
Phúc Đức
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Bát tọa Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thiên thọ Bênh phù
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
25
Mùi Thân Dậu Tuất
  anh trai

Sinh lúc 07:00
Thứ Hai ngày 25 tháng 6 năm 1990
Giờ Thìn ngày 3 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách
 
 
Hồng loan Thiên sứ
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
75
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Thai
Thiên hỷ Địa kiếp
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
   
15
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(D) Phá Quân
 
Tam thai Địa võng
Thai phụ Quan phù
Long trì Suy
Hoa cái  
Thanh long  
   
   
85
Mệnh
(D) Tham lang
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
  Tuyệt
   
   
   
   
5
Huynh Đệ
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Long Đức Thiên hình
Tấu thư Mộ
Hoá lộc Nguyệt Sát
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
115
Thê
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên giải Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
Hoá quyền Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
   
105
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Linh tinh
Văn tinh Tử phù
Địa giải Tiểu hao
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của anh trai