Thê TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Thiên quan Cô thần
Thiên thọ Linh tinh
Thiếu âm Lưu Bạch Hổ
Lộc tồn Lưu Đà La
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
104
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Long trì Quan phù
Lực sĩ Kình dương
Lưu Lộc Tồn Mộc dục
   
   
   
   
114
Mệnh
 
 
Tả phù Lưu hà
Hữu bật Tử phù
Ân quang Quan đái
Thiên quý Lưu Kình Dương
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Thanh long  
4
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Tiểu hao
Văn tinh Hoá kỵ
Lâm quan Âm Sát
   
   
14
Tử Tức TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thai phụ Thiên khốc
Thiên y Thiên la
Dưỡng Thiên riêu
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
   
94
Mão Thìn Tị Ngọ
  an

Giờ Tuất ngày 21 tháng 4 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phúc Đức
 
 
Thiên việt Phá toái
Thiên tài Đẩu quân
Long Đức Địa kiếp
Tướng quân Lưu Thái Tuế
Đế vượng Lưu Thiên Khốc
   
   
24
Tài Bạch (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Tam thai Thiên không
Đào hoa Phục binh
Thiêu dương Thai
Hoá quyền Lưu Thiên Hư
   
   
   
84
Điền Trạch TUẦN
(D) Phá Quân
 
Hoa cái Địa võng
Địa giải Bạch hổ
Tấu thư Suy
Đường phù  
   
   
   
34
Tật Ách
(D) Tham lang
 
Văn khúc Thiên sứ
  Thái tuế
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
74
Thiên Di
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
64
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Thiên hình
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên trù Tử
Hỷ thần Thiên Sát
Hoá khoa  
   
54
Quan Lộc TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Bát tọa Kiếp sát
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên đức Phi liêm
Thiên giải Bệnh
Phúc đức Lưu Tang Môn
Hoá lộc  
Lưu Thiên Mã  
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của an