Tật Ách
(D) Thiên phủ
 
Hữu bật Thiên sứ
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
   
56
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Thiêu dương Hỏa tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Quan đái
  Lưu Tang Môn
   
46
Tử Tức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên việt Linh tinh
Hoá lộc Tang môn
Hoá quyền Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
   
   
36
Thê TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Phục binh
Trường sinh Địa kiếp
   
   
   
   
26
Thiên Di (THÂN)
 
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Thanh long Trực phù
Đế vượng Âm Sát
  Nguyệt Sát
  Lưu Thái Tuế
   
66
Mão Thìn Tị Ngọ
  alexbk

Giờ Dậu ngày 3 tháng 6 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Tả phù Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đẩu quân
Thiên thọ Đại hao
Văn tinh  
Dưỡng  
   
16
Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Bát tọa Thiên thương
Thai phụ Điếu khách
Thiên tài Tiểu hao
  Suy
  Thiên Sát
   
   
76
Mệnh TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Hoá khoa Bênh phù
  Thai
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
6
Quan Lộc
 
 
Ân quang Thiên hình
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bệnh
Phúc đức Địa không
Tướng quân Lưu Thiên Khốc
Quốc ấn  
Lưu Thiên Mã  
86
Điền Trạch
 
 
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Bạch hổ
Thiên khôi Tử
Hoa cái Hoá kỵ
Thiên giải  
Tấu thư  
   
96
Phúc Đức
 
 
Thiên quý Phi liêm
Địa giải Mộ
Long Đức Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
106
Phụ Mẫu TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Tam thai Thiên hư
Phong cáo Tuế phá
Thiên mã Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
Lưu Lộc Tồn  
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của alexbk