Tử Tức TRIỆT
(M) Thái dương
 
Bát tọa Cô thần
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
36
Phu
(M) Phá Quân
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
   
26
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Hoá quyền Phục binh
  Mộc dục
   
   
   
   
16
Mệnh
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đẩu quân
Thiên mã Đại hao
Văn tinh  
Trường sinh  
   
   
6
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Thai phụ Thiên khốc
Lực sĩ Thiên la
Đế vượng Tang môn
  Đà la
   
   
   
   
46
Sửu Hợi Tuất
  Xuan

Giờ Tuất ngày 14 tháng 5 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Tam thai Phá toái
Thiên việt Bênh phù
Long Đức Địa kiếp
Dưỡng  
   
   
   
   
116
Tật Ách
(D) Thiên đồng
 
Đào hoa Thiên sứ
Thiêu dương Hỏa tinh
Thanh long Thiên không
Hoá lộc Suy
   
   
   
   
56
Phúc Đức TUẦN
(V) Tham lang
 
Thiên tài Địa võng
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Thai
Đường phù  
   
   
   
   
106
Thiên Di
(M) Thất sát
 
Văn khúc Thái tuế
Thiên quý Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
   
   
66
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Hồng loan Thiên thương
Quan sách Quả tú
Tướng quân Thiên hình
Quốc ấn Linh tinh
  Trực phù
  Tử
  Địa không
  Nguyệt Sát
76
Quan Lộc
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Điếu khách
Ân quang Mộ
Phong cáo Hoá kỵ
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên trù  
Thiên giải  
Tấu thư  
Hoá khoa  
86
Điền Trạch TUẦN
(D) Cự môn
 
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Địa giải Tuyệt
Phúc đức  
   
   
   
   
96

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Xuan