Phúc Đức TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn xương Phá toái
Ân quang Linh tinh
Thiên Phúc Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
23
Điền Trạch
(V) Cự môn
 
Thiên việt Đại hao
Thiên đức Tử
Đào hoa Địa không
Hồng loan  
Thiên trù  
Phúc đức  
Hoá lộc  
33
Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Quả tú
Thiên y Thiên riêu
  Điếu khách
  Phục binh
  Mộ
   
   
43
Nô Bộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Quan sách Thiên thương
  Hỏa tinh
  Trực phù
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
53
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thái âm
 
Hữu bật Thiên la
Long Đức Lưu hà
Hỷ thần Suy
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
13
Hợi Tuất Dậu Thân
  Xuan

Sinh lúc 10:00
Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 1981
Giờ Tị ngày 2 tháng 7 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Thiên Di
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn khúc Thiên khốc
Thiên quý Thái tuế
Thiên quan Thai
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
63
Mệnh
(B) Thiên phủ
 
Bát tọa Thiên hư
Đế vượng Thiên hình
  Tuế phá
  Phi liêm
  Thiên Sát
   
   
3
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên thọ Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Kình dương
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
73
Huynh Đệ
 
 
Thiên khôi Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên giải Âm Sát
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
113
Phu (THÂN) TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Long trì Quan phù
Phượng cát Quan đái
Giải thần  
Hoa cái  
Địa giải  
Tướng quân  
   
103
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Tiểu hao
Thiên tài Mộc dục
Văn tinh  
Thiếu âm  
   
   
   
93
Tài Bạch
 
 
Tam thai Cô thần
Thai phụ Tang môn
Thiên mã  
Thanh long  
Trường sinh  
   
   
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Xuan