Tài Bạch
(M) Thái dương
 
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Đại hao
Thiên trù Hoá kỵ
Văn tinh  
Long Đức  
Trường sinh  
   
44
Tử Tức
(M) Phá Quân
 
Hữu bật Bạch hổ
Dưỡng Bênh phù
Hoá quyền Âm Sát
   
   
   
   
34
Phu
(D) Thiên cơ
 
Thiên quan Quả tú
Thiên đức Thai
Thiên tài  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
24
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên khốc
Thiên việt Điếu khách
Thiên mã Phi liêm
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
14
Tật Ách
(M) Vũ khúc
 
Hoá khoa Thiên sứ
  Thiên hư
  Thiên la
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Phục binh
  Mộc dục
54
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Xiaobaobei

Sinh lúc 18:30
Thứ Tư ngày 6 tháng 7 năm 1994
Giờ Dậu ngày 28 tháng 5 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 29 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(M) Thái âm
 
Thiên Phúc Lưu hà
Quan sách Trực phù
Tấu thư Mộ
   
   
   
   
4
Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Bát tọa Tử phù
Ân quang Đẩu quân
Thai phụ Quan phủ
Nguyệt đức Kình dương
Đào hoa Quan đái
   
   
64
Phụ Mẫu
(V) Tham lang
 
Hoa cái Địa võng
Tướng quân Thái tuế
Quốc ấn Tử
   
   
   
   
114
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Long trì Thiên thương
Lộc tồn Quan phù
Bác sĩ Địa không
Lâm quan  
   
   
   
74
Quan Lộc
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Thiên hình
Văn xương Phá toái
Thiên thọ Đà la
Thiếu âm Nguyệt Sát
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
84
Điền Trạch
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Tang môn
Thiên khôi Suy
Thiên giải Thiên Sát
Thanh long  
Hoá lộc  
   
94
Phúc Đức
(D) Cự môn
 
Tam thai Cô thần
Thiên quý Kiếp sát
Phong cáo Thiên không
Thiên hỷ Tiểu hao
Địa giải Bệnh
Thiêu dương  
   
104

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Xiaobaobei